Kancelaria Rzecznika Patentowego

Znaki towarowe, Wynalazki, Wzory przemysłowe

Prawa wyłączne, Patenty, Wzory użytkowe

Informacje kontaktowe

Joanna Kluczewska-Strojny
ZNAKI TOWAROWE i PATENTY 
Biuro Rzecznika Patentowego
 

ul. Farysa 29e
01-971 Warszawa, Poland
Tel. (0-22) 877 97 05
Mob. 691 31 11 00
Fax. (0-22) 213 80 61
Email.

Witamy na stronach Rzecznika Patentowego

Biuro Rzecznika Patentowego „Joanna Kluczewska –Strojny ZNAKI TOWAROWE i PATENTY”, którym od 2003 roku kieruje Joanna Kluczewska-Strojny, rzecznik patentowy i europejski rzecznik patentowy zaprasza do współpracy firmy i instytucje, dla których własność przemysłowa i własność intelektualna oraz ich ochrona i skuteczne wykorzystanie w biznesie są priorytetem.

Nasza oferta skierowana jest do osób, firm i instytucji, które posiadają niezarejestrowany przez właściwy Urząd Patentowy znak towarowy (logo), wzór przemysłowy, wzór użytkowy lub wynalazek (patent) i w związku z tym nie posiadają prawa wyłącznego do ich stosowania w prowadzonej przez siebie działalności.

Dlaczego prawa wyłączne i patenty na znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe i wynalazki są ważne? Ponieważ mogą zapewnić zgodny z prawem monopol na korzystanie z określonej nazwy, kształtu lub rozwiązania na danym terytorium (Polska, UE, inny kraj świata). Nasi rzecznicy patentowi są do Państwa dyspozycji.

Aktualności

Możliwość dofinansowania do 70% kosztów ochrony własności intelektualnej
Uprzejmie informujemy o uruchomieniu programu: „Zarządzanie własnością intelektualną”, w ramach Działania 5.4  umożliwiającego odzyskanie nawet 70% kosztów poniesionych z tytułu zgłoszenia lub rejestracji wzoru przemysłowego, użytkowego lub wynalazku w trybie krajowym lub międzynarodowym. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z Rzecznikiem Patentowym.
Pozostałe aktualności::.
© 2004-2013 Biuro Rzecznika Patentowego - Joanna Kluczewska - Strojny - rzecznicy patentowi Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone      
Projekt & cms: www.zstudio.pl