Wyceny

 • Przygotowujemy wyceny własności intelektualnej w szczególności:
  • znaków towarowych
  • patentów na wynalazki
  • wzorów użytkowych
  • wzorów przemysłowych
 • Sporządzamy wyceny przedsiębiorstw
 • Przygotowujemy ekspertyzy sądowe w zakresie wycen