O nas

Kim jesteśmy?

Nasza Kancelaria działa od 2003 roku. Dokonaliśmy ponad 2 000 zgłoszeń w urzędach patentowych: w Polsce, Unii Europejskiej, USA i innych krajach na całym świecie dla ponad 500 klientów.

Zapraszamy do współpracy osoby, firmy i instytucje zainteresowane skuteczną ochroną i wykorzystaniem własności intelektualnej i przemysłowej (znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, patenty na wynalazki, umowy licencyjne i know-how).

Prowadzimy sprawy sporne, szkolenia oraz wyceniamy przedmioty własności przemysłowej. Skutecznie łączymy doradztwo patentowe, prawne i biznesowe.

Joanna Kluczewska-Strojny

Joanna Kluczewska-Strojny

Partner Zarządzający w Kancelarii, Prawnik oraz Rzecznik Patentowy (PA) wpisany na listę Urzędu Patentowego RP pod numerem 3169, Europejski Rzecznik Patentowy (EPA) wpisany na listę Europejskiego Urzędu Patentowego pod numerem 146 610 oraz European Trademark & Design Attorney wpisany na listę EUIPO pod numerem 32535. Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Absolwentka prawa na UMCS oraz licznych studiów i kursów specjalistycznych m.in.: w Amerykańskim Urzędzie Patentowym (USPTO) oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Doktoryzuje się w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z ochrony nietypowych znaków towarowych.  Ekspert w prawie własności przemysłowej, prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie nieuczciwej konkurencji oraz prawie mediów. Doradzała przedsiębiorstwom działającym w branżach produkcyjnej, usługowej i finansowej. Autorka lub współautorka opracowań i ekspertyz na temat ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz gospodarki opartej na wiedzy. Wykłada przedmiot pt. „Ochrona Własności Intelektualnej" na studiach podyplomowych w SGH w Warszawie. Autorka książki pt. „Korzyści dla przedsiębiorcy z ochrony własności intelektualnej – dobre przykłady w kraju”

 

 

Dr Mariusz Strojny

Dr Mariusz Strojny

Partner w Kancelarii, Doradca biznesowy z blisko 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Pełnomocnik Rektora ds. Transferu Technologii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością SGH. Wcześniej przez 17 lat  pracował w międzynarodowej firmie doradczej KPMG, gdzie  kierował zespołem Zarządzania Wiedzą i Badań Rynkowych a także realizował projekty w obszarze audytu finansowego, funduszy europejskich, doradztwa biznesowego i wycen. Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie wyceny przedsiębiorstw na Harvard Business School w Bostonie (USA). Doradza największym firmom w Polsce , Europie i na Bliskim Wschodzie . Specjalizuje się w zarządzaniu wiedzą i kapitałem intelektualnym, ochronie własności przemysłowej, wycenie firm i własności przemysłowej, komercjalizacji i transferze technologii.

Zespół

Stanowią doświadczeni prawnicy i inżynierowie będący jednocześnie rzecznikami patentowymi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, a także doradcy biznesowi oraz graficy.

Współpraca

Kancelaria współpracuje z Pracownią Graficzną Andrzeja-Ludwika Włoszczyńskiego - www.e-alw.com.